Стихове & Песни

Милка

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Милкин баща тръгва вече,
в Стамбол града ще отиде,
ще отиде надалече,
няма скоро да я види.

И я пита армагани
какви иска да й вземе;
тамо има най-избрани
кукли малки и големи.

Милка вече не е малка,
тя го моли да проводи
чанта, книга и писалка,
на училище да ходи.

KОРИЦА: Майка и дете, 1918 – илюстрация Blanche Fisher Wright (1887 – 1938) от книгата на Peter Patter „Book of Nursery Rhymes“, Великобритания

prikazki.eu