Стихове & Песни

Марица

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Маро, марна водо,
Маро ле, Марице!
Ти отде се сливаш?
Накъде отиваш?
– Девойко, девице,
дружке моя мила,
не знаеш ли, сестрице?
Слизам чак от Рила
из върхове снежни
стичам се, извирам,
потоци метежни
на едно събирам.
Протичам надоле
низ Тракийско поле;
край села прохаждам,
градове прохлаждам.
Пловдив напоявам,
Одрин наструявам,
карам воденици,
салове, черници…
Арда ме подпира,
в Родопи не пуща;
Тунджа ме протиря,
та надол се спущам.
Едрене ме чака,
млад ерген е сякаш,
с ласки ме преслежда,
другарски провежда,
чак в Бяло море –
тамо на просторе
води си разливам,
почивам, загивам.

prikazki.eu