Битови приказки

Малката и голямата риба

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един прочут равин пристигнал в някакво село. Хората му казали, че там живее един богат човек, който бил голям скъперник.
– Тогава ще отседна там на гости – казал равинът.

Богаташът посрещнал своя гост равина. Когато преминавали през кухнята, равинът видял, че се пържи в тигана един голям сом. Но голямо било учудването, когато богатите домакини му поднесли на трапезата една малка рибка.

Равинът дълго гледал в чинията и мърморел някакви неразбрани думи.
– Какво говориш, равине? – попитал богаташът.
– Ами приказвам си с тази малка рибка. Неотдавна сестра ми се удави в реката и я питам дали я е видяла на дъното.
– И какво ти каза рибата?
– Тя ми каза, че е малка и не знае нищо. Каза ми да питам оня голям сом, който се пържи в кухнята.

prikazki.eu