Битови приказки

Лудото само се обажда

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Едни пътници вървели край една река, дето няколко моми белели платно.
Един от пътниците рекъл шеговито на другарите си:
– Кой от вас може да познае коя мома е луда?
– Ха-ха-ха – изсмяла се високо една от момите, – ако те тресна с бухалката по главата, ще ти кажа коя мома е луда! Що си не вървиш по пътя!
– Ето – казал един от пътниците на другаря си, – ти за лудото не питай, то само се обажда.

prikazki.eu