Битови приказки

Лудото само се обажда

Едни пътници вървели край една река, дето няколко моми белели платно.
Един от пътниците рекъл шеговито на другарите си:
— Кой от вас може да познае коя мома е луда?
— Ха-ха-ха — изсмяла се високо една от момите, — ако те тресна с бухалката по главата, ще ти кажа коя мома е луда! Що си не вървиш по пътя!
— Ето — казал един от пътниците на другаря си, — ти за лудото не питай, то само се обажда.

Всичкитворби