Басни & Истории за животни

Лисица и глиган

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Вървяла веднъж Кума Лиса из гората и съгледала край един дъб един едър глиган, който точел зъби в корените на грамадното дърво.

Спряла се лисана и му проговорила:
– Добър ти ден, побратиме. Ами какво работиш там под дървото?
– Дал ти бог добро, лисице-сестрице. Не виждаш ли, че аз си точа зъбите.
– Ех, глупак си бил, побратиме! Защо ти са източени зъби, когато наоколо няма никакъв враг, с когото да се биеш?

Поклатил глиганът глава и казал:
– Не съм глупак, кумице. Трябва всеки да бъде приготвен отнапред, а не да започне да се готвим след като неприятелят вече е нападнал. Тогава да се спасявам ли ще мисля или зъби да точа. За всяка работа важи това: винаги бъди готов, ако искаш да ти е мирна главата.

ПУБЛИКУВАНА В: сп.Светулка, кн.3, 1908г.

prikazki.eu