Стихове & Песни

Лека нощ

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Отвъд зад гората
слънцето захожда,
скри си светлината
и нощта дохожда.

Всред звездици ясни
горе на небето
месецът прекрасни
си изви рожето.

Всички се прибрали –
бедни и богати;
лека нощ ти, мамо,
лека нощ ти, тате.

Вече спят в гнездата
хубавите птички;
лека нощ ви, братя,
лека нощ на всички.

KОРИЦА: Майка и дете, 1918 – илюстрация Blanche Fisher Wright (1887 – 1938) от книгата на Peter Patter „Book of Nursery Rhymes“, Великобритания

prikazki.eu