Битови приказки

Крадливият шивач

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Веднъж чичо Пейчо занесъл на шивача цял топ плат да му ушие потури. След няколко дни взел под мишница само потурите. Той сърдито мърморел и разправял на всекиго:
– Открадна ми плата. Парцалче не остави. Крадлив шивач!

Оттогава цяло село започнало да вика на шивача Крадливия. Но шивачът не се засрамил от новото си име. Надалеч се заговорило за лошия му навик.

Един ден неколцина селяни отишли при шивача. Най-възрастният рекъл:
– Слушай, майсторе! Наближава празник. Ще ни ушиеш нови дрехи. Но ако крадеш плат – да му мислиш… Ще те обесим! И на погребението ти ще носим байрaк, накитен с крадения плат!
Шивачът обещал:
– Добре, давам ви честна дума.

Хората повярвали и му занесли все хубави платове. Майсторът и чираците ден и нощ кроили, шили. Но скоро крадливият шивач забравил честната си дума.
– Хръц, хръц, хръц! – режел той с ножици от чуждия плат.
– Майсторе, недей – помни байрака! – подсмивали се чираците.
– Хей, момчета, пак сгреших. Навик пусти!

Минало-не минало ден-два, шивачът пак взел ножицата.
– Хръц , хръц , хръц…
– Майсторе, недей!
– Ех, занаят, момчета!
– Хръц, хръц , хръц.
– Закичи байрака!

prikazki.eu