Битови приказки

Кой бил грешникът

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Веднъж десетина селяни вървели през полето. Изневиделица се извила силна буря и всички заедно се подслонили в един потънал в разруха храм. Бурята се разлютявала все повече и гръмотевиците започнали да удрят съвсем наблизо. Грохотът бил тъй зловещ и страшен, че въздухът се разтреперил, а светкавици раздирали небето и кръжали безспир около храма.

Селяните много се уплашили и решили, че помежду им има грешник, когото светкавиците се опитват да очистят. За да разберат заради кого е тази страхотия, решили да окачат сламените си шапки над вратата. Онзи, чиято шапка вятърът издуха, щели да изпъдят навън и да го оставят сам да се осланя на съдбата си. Окачили шапките и скоро една била отнесена. Останалите деветима изхвърлили нещастника без капка жал навън. Но веднага щом излязъл, светкавиците спрели да обикалят храма и се стоварили върху руините със страшен грохот.

Онзи, дето го изхвърлили, бил единственият праведник и докато бил вътре, стихията щадяла храма. Щом деветимата останали сами, платили за своята коравосърдечност с живота си.

КРЕДИТ: Превод от английски език © prikazki.eu 2019 – из The Chinese Fairy Book, ed. by Dr. R. Wilhelm; Корица: Sanshu Zensetsuji, Kawase Hasui, 1937, експонат в Rijks Museum

prikazki.eu