Битови приказки

Кому кукна кукуто

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Преди много години хората вярвали, че напролет човек, щом чуе за пръв път кукувица, трябва веднага да пипне пари, за да печели през годината.

Една пролетна сутрин дядо Стоян и чичо Пейчо тръгнали за града на пазар. Пътят им минавал през зелени ниви. По слоговете на нивите се белеели цъфнали трънкосливки. Слънцето трептяло в бистрото небе. Откъм разлистената гора кукнала кукувица.
– Ку-ку, ку-ку… – повторила, потретила тя.
– На мене кукна! – рекъл чичо Пейчо, бръкнал в джоба си и стиснал единствения си гологан.
– Не, на мене кукна! – настоял дядо Стоян и няколко гологана издрънчали в кесията му.
– На мене! – повторил чичо Пейчо и показал парата. От този гологан ще станат два, ще станат три, четири, сто гологана!
– Кукувицата кукна на мене, защото имам повече пари. И от тези гологани през годината ще спечеля цял товар! – заинатил се дядо Стоян.

Тъй вървели и спорили двамата до града. Там отишли при кадията той да отсъди кому е кукнало кукуто.
– Ще ви кажа – погладил брада кадията, – но оставете парите си на масата.
Чичо Пейчо веднага тракнал голия гологан на масата. И дядо Стоян гордо изтърсил кесията си пред кадията. Като чул звъна на парите, кадията се ококорил, пресегнал, прибрал ги накуп, започнал да брои на глас и един по един ги пущал в кесията си. Като пуснал и последния гологан, кадията завързал кесията, пъхнал я в пояса си, смигнал лукаво на дядо Стоян и чичо Пейчо и им казал:
– Видяхте ли сега кому кукна кукуто?!

prikazki.eu