Стихове & Песни

Коледари

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Станинине, Господине,
порти отвори,
ранобудни коледари
с дари надари.

Бог да дава в тая къща
злато – берекет,
на децата ти сполука
и добър късмет.

По нивята тежко жито,
по градини – плод,
да благува, да добрува
целия народ.

На небето все да свети
Божата звезда –
за да няма по земята
мъка и беда.

Стихотворението е публикувано във в.Поточе, бр.4, 1932; КОРИЦА:

prikazki.eu