Стихове & Песни

Катеричка Веселушка

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Катеричка Веселушка
си откъсна люта чушка.
Смело схруска я, обаче
подлюти се, взе да плаче.

Сякаш пламна ѝ устата,
завъртя ѝ се главата.
Тя от клончето си скочи,
със вода да се налочи.

Цял потока пресуши,
но проблема не реши.
После в своята хралупа
двеста лешника изхрупа.

Сто айряна си направи –
и това не я оправи.
Чак след час и половина
лютичкото ѝ отмина.

Па си каза Веселушка:
– Подлюти ме тая чушка!
С лютото шега не бива,
по-добре да ям коприва!

КРЕДИТ: „Катеричка Веселушка“, 2022; АВТОР: Мартин Илиев; РЕДАКЦИЯ: Л.Петкова; ИЛЮСТРАЦИИ: Биатрикс Потър – из Катеричката Бърборко;

prikazki.eu