Вълшебни приказки

Дребосъчето и Карлсон, който живееше на покриваАудио Tеатър

44мин
чете се за

КРЕДИТ: Драматизация (1976): Мария Нанчева Каменова, Кирил Каменов, Музика: Костантин Цеков, Изпълнение: Мирослава Стоянова, Лора Керанова, Славка Славова, Йорданка Кузманова, Светослав Карабойков, Надежда Топалова, Надежда Савова, Сотир Майноловски, Коста Карагеоргиев, Илия Раев, Даринка Горанова, Лилия Апостолова

Прочетете

Всичкитворби