Стихове & Песни

Къде е Слънчо?

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Слънчо днес къде се скита? –
малкият Иван се пита. –
Никъде го няма, милия,
да не би да е в Бразилия?

Вчера го видя момчето,
беше горе на небето,
а сега се шири там
облак мрачен и голям.

Викна Ванко с пълен глас:
– Слънчо, връщай се при нас!
Този облак ми се мръщи,
но не искам да съм вкъщи.

Чу го вятър отдалече
и на помощ се притече,
без изобщо да се чуди,
духна, облака прокуди.

А зад него Слънчо, ето,
се усмихна на небето.
Щом Иванчо го видя,
цял от радост засия.

Скокна, грабна колелото,
спряно вчера под дървото.
Цял ден с него ще лудее,
щом в небето Слънчо грее.

КРЕДИТ: „Къде е Слънчо?“, 2022; АВТОР: Мартин Илиев; РЕДАКЦИЯ: Л.Петкова; КОРИЦА: Martha Castagnoli, 1954;

prikazki.eu