Вълшебни приказки

Джиу-Року-Сакура

Препоръчва се за възраст над 17 год.
2мин
чете се за

В Япония съществува поверие, че всеки може да дари живота си на друг човек, животно и дори на дърво, с благословията на боговете. Този акт се нарича „мигавари ни татсу“ – „да послужиш за замяна“.

Във Вакегори, област в провинция Ийо, расте древно и много прочуто вишнево дърво, което се нарича Джиу-Року-Сакура, или „Вишната на шестнайстия ден“, защото всяка година цъфти на шестнайстия ден от първия месец по стария лунен календар. Винаги точно тогава.

Тогава е Периода на Големия Мраз. Всички вишни разтварят цветовете си през пролетта, но това дърво не цъфти по свое желание – кара го духът на човек, който се е вселил в него.

Той бил самурай от Ийо. В градината му растяло дърво, което цъфтяло в обичайното време – към края на март и началото на април. Като дете той играел под вишната, а родителите и прародителите му в продължение на повече от сто години, сезон след сезон, окачвали по клоните ленти от цветна хартия, изписани с красиви поеми.

Самураят много остарял, надживял и децата си. За него вече не останала друга причина да живее, освен заради това дърво. Но за беда, през лятото на една година дървото започнало да съхне и умряло!

Безкрайно скърбял старият човек за своето дърво. Добри съседи му донесли младо и красиво вишнево дръвче. Засадили го в градината му, като се надявали да го утешат. Той им благодарил и се престорил на доволен. Но сърцето му преливало от мъка, защото бил толкова привързан към старото дърво, че нищо не можело да утеши болката от загубата.

Един ден му хрумнала щастлива идея – досетил се как може да спаси умрялото дърво. Това бил шестнайстият ден на първия месец. Човекът излязъл в градината, поклонил се дълбоко на мъртвото дърво и заговорил:
– Благославям те и те умолявам пак да разцъфтиш, защото съм готов да умра вместо теб.

После постлал бяло платно под дървото, седнал върху него и си направил харакири по традицията на самураите. Духът му се вселил в дървото и в миг то разцъфнало.

И оттогава всяка година, точно на шестнайстия ден от първия месец, тази вишна цъфти през снежната зима.

КРЕДИТ: Jiu-Roku-Zakura, Lafcadio HearnKwaidan: Stories and Studies of Strange Things – 1904;  ПРЕВОД от английски Лорета Петкова ©prikazki.eu 2021; КОРИЦА: Самурай под дърво – Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)

prikazki.eu