Битови приказки

Хитър Петър сватбар

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Поканили Хитър Петър на сватба. Дошло време, разположили се на богатата трапеза, но гостите били намислили да го направят за смях. Лапали селяните печени кокошки, гризали копани, но оглозганите кости все пред Петър оставяли.

Нахранили се всички до насита. Не щеш ли, някой извикал:
– Брей, я вижте – наш Петър най-лаком излезе! Цяла купчина кокали пред него!
– Ех – отвърнал Хитър Петър, – аз като човек, огризах само месото. А вие, приятели, като кучета сте изяли и кокалите!

КРЕДИТ: Тази творба е част от Хитър Петър или Отбор забавителни приказки за разсмивание, разговарене и разтуха, кн. 1, РЕДАКЦИЯ/ ПРЕРАЗКАЗ: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

БЕЛЕЖКА: Името на творбата не е част от оригинала.

prikazki.eu