Битови приказки

Хитър Петър пред съдията

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Нарамил веднъж Хитър Петър наръч дърва и тръгнал към града да ги продава. Ала дървата били въздълги и за да не закачи някой, докато вървял, викал високо:
– Вардете се, хора! Вардете се!

Ала един надут селянин не пощял да се отбие, закачила се дрехата му за дървата и се скъсала. Ядосал се селянинът, развикал се и поискал Петър да му плати за скъсаната дреха. Хитър Петър отказал и тогава селянинът го повел при съдията.

Изправили се двамата в съда и селянинът надълго и широко разказал как е пострадал и настоял виновникът да му плати за скъсаната дреха.

Щом свършил, съдията се обърнал към Хитър Петър и го подканил на свой ред да разкаже какво се е случило. Ала Хитър Петър мълчал, сякаш не можел да говори. Попитали го втори път, подканили го трети път – той мълчал и се преструвал на ням.
– Защо си довел този човек? – сърдито извикал съдията на селянина. – Не виждаш ли, че е ням! Как ще разкаже в съда какво се е случило?!
– Как ще е ням, проклетият дявол?! – на свой ред ядосано възразил селянинът. – Докато вървеше по пътя с дървата не спря да вика „Вардете се! Вардете се!“
– Е, щом е тъй – пресякъл го съдията, – кой ти е крив, че не си се вардил и сам си съдрал дрехата си?! Нямаш право да искаш нищо от него!

КРЕДИТ: Тази творба е част от Хитър Петър или Отбор забавителни приказки за разсмивание, разговарене и разтуха, кн. 1, РЕДАКЦИЯ/ ПРЕРАЗКАЗ: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2021;

БЕЛЕЖКА: Името на творбата не е част от оригинала.

prikazki.eu