Битови приказки

Халифът и осъдените

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Халифът Харун Ал Рашид бил най-славният владетел на Арабия. Името му се славело навред и бил прочут с мъдростта си.

Халифът често се преобличал и скитал нощем по улиците на столицата си Багдад, защото искал лично да научи как живеят неговите поданици.

Веднъж Харун Ал Рашид отишъл в затвора, за да види какво правят осъдените.
– Защо си тук? – попитал той един разбойник.
Той му отговорил:
– Невинен съм, а трябва да гния тук във влажната килия.
– А ти? – запитал друг.
– Невинен съм като новородено… – бил отговорът.
Всички по ред осъдени разказвали за своята невинност и твърдели, че без всякаква причина са ги хвърлили в затвора. Халифът се готвел да си ходи, когато забелязал един човек, който стоял с подпряна глава на ръката си и тъжно гледал в земята.
– И ти сигурно си невинен, като всички други? – запитал халифът.
– Господарю – отговорил затворникът, – мен ме осъдиха справедливо. Аз наруших закона и сега се разкайвам от все сърце за извършеното престъпление.

Това искрено признание направило на халифа дълбоко впечатление. Той веднага заповядал на управителя на затвора:
– Пусни този човек на свобода веднага, за да не развали останалите тук невинни.

prikazki.eu