Битови приказки

Гроздето на султана

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Султанът повикал главния си доставчик и му заповядал:
– Ето ти десет лири. Иди да ми купиш грозде.
Главният доставчик взел парите и си помислил:
– 3ащо иска да му купя грозде тъкмо за десет лири?
Той сложил три лири в джоба си, повикал си помощника си и му казал:
– Купи за седем лири грозде на султана.
Помощникът на султанския доставчик погледнал в шепата си и хитро се усмихнал:
– На султана ще взема толкова, колкото искам, грозде и за четири лири.
Той пуснал в кесията си три лири и извикал началника на стражата.
– Светлият господар иска грозде. Иди му купи за тия четири лири.
Като излязъл от стаята на помощник-доставчика началникът на стражата останал много учуден, защото не могъл да си представи, че трябва да плати за грозде четири лири. И той задържал три, а дал само една лира на дворцовия прислужник да изпълни желанието на султана.

Прислужникът не мислил много. Скоро намерил на пазара един селянин, който продавал пълна кошница много хубаво грозде. Той пъхнал в ръката на бедния селянин два гроша и му казал заповеднически:
– Великият падишах ти плаща два гроша за кошницата с гроздето.
Селянинът видял, че тук няма шега, и прибрал двата гроша. А прислужникът, като поотминал малко, помислил:
– За какво мy е на султана тази голяма кошница, пълна с грозде? Той не може да изяде и две оки.
Прислужникът ял от гроздето толкова, колкото му било сладко, а останалото предал на началника си.
– И най-големият гладник не може да изяде толкова много грозде! – помислил началникът на стражата и си напълнил търбуха с грозде, а останалото занесъл и предал на помощника на главния султански доставчик.
И помощникът си хапнал от гроздето, а останалото предал на своя началник.
– На султана му стига един грозд! – казал най-накрая главният доставчик. Той избрал най-големия и най-хубав грозд, поставил го в една златна чиния и го занесъл на господаря си.

Султанът взел грозда и се засмял зарадван:
– Блазе му на моя народ! Сигурно има много пари и живее охолно, щом продава за десет лири една чепка грозде!

prikazki.eu