Стихове & Песни

Гостенче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Вънка мракът блика
от катран по-чер.
Татко ми извика:
– Донеси фенер!
Радост разпознавам
в ясния му глас.
– Хей, аз зная, зная
кой е гост у нас!
Бързо полетявам
в селския ни двор
и оттам направо
в топлия обор.
Кравата ни лиже
мъничко теле.

– Добър вечер, Сивке,
имаш си дете!
Гали я фенерът
с весели лъчи.
Чудна радост грее
в погледа ѝ тих.
Майка е – тя моли
всички от сърце
с обич да посрещнем
нейното дете.
А то, малко, нежно,
щом като ни чу
весело поглежда
и ни казва: му-у!

КРЕДИТ: Пролетно пробуждане, Богдан Овесянин; ИЛЮСТРАЦИЯ: Мира и Иван Йовчеви, Буквар, 1958г. КОРИЦА: Farmyard Favorites, 1917

prikazki.eu