Стихове & Песни

Гергьовден

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Ден Гергьовден е. Полята
вредом се раззеленили.
После църква на тревата
ние сме се наредили.

До нас агънцето блее,
що нам вчера са купили;
на дървото тамо пее
птиче красно песни мили.

През тревица миризлива
мама ред по ред на всички
прясно мляко ни налива
в малки хубави панички.

А под ябълката стара
тате после с нази иде
и ни тегли на кантара –
колко тежим, за да види.

KОРИЦА: Майка и дете, 1918 – илюстрация Blanche Fisher Wright (1887 – 1938) от книгата на Peter Patter „Book of Nursery Rhymes“, Великобритания

prikazki.eu