Битови приказки

Гаргите в царството

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един ден император Акбар и раджа Бирбал, един от неговите девет съветника, се разхождали в царската градина, когато владетелят забелязал ято гарги на едно дърво.
– Чудя се колко гарги има в империята? Знаеш ли, Бирбал?
– Деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и три, Господарю.
– Откъде знаеш!? – възкликнал смаян Акбар.
– Абсолютно съм сигурен, Ваше Величество. Можете да заповядате да преброят гаргите – отвърнал убедено Бирбал.
– Ами ако излязат по-малко? – попитал Акбар със съмнение.
Джаха-пана, това ще означава, че липсващите гарги гостуват на роднините си в съседното царство.
– Хмм… Ами ако излезе, че има повече гарги, отколкото казваш?
– Е, значи гаргите от съседното кралство гостуват на роднините си в нашето царство.
При находчивия отговор на Бирбал, Акбар се засмял.

Ако се замислиш, винаги ще намериш решение.

КРЕДИТ: „The crows of the kingdom“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu