Басни & Истории за животни

Дядо и ряпа

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Посадил дядо ряпа. Тя израсла голяма, голяма. Почнал дядо да я вади от земята. Дърпа, дърпа – не може да я издърпа.

Повикал дядо бабата. Хванала се бабата за дядото, дядото за ряпата. Дърпат, дърпат – не могат да я издърпат.

Повикала бабата внучката. Хванала се внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата. Дърпат, дърпат – не могат да я издърпат.

Повикала внучката кучето. Хванало се кучето за внучката, внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата. Дърпат, дърпат – не могат да я издърпат.

Повикало кучето котката. Хванала се котката за кучето, кучето за внучката, внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата. Дърпат, дърпат – не могат да я издърпат.

Повикала котката мишката. Хванала се мишката за котката, котката за кучето, кучето за внучката, внучката за бабата, бабата за дядото, дядото за ряпата.

Дърпат, дърпат – издърпали ряпата.

КРЕДИТ: Дядо и ряпа, Народна приказка, Буквар за първи клас, 1957г.; ИЛЮСТРАЦИИ: Христо Жаблянов, Буквар, 1986г.

prikazki.eu