Битови приказки

Две гърнета имане

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Чичо Пейчо имал двама сина. Веднъж по-малкият го попитал:
– Тате, вярно ли е, че имаш две гърнета имане?
– Вярно е, синко – отговорил чичо Пейчо.
– А колко струва едно гърне имане, тате?
– Ти и батьо ти ще му дадете цената!
– Значи едното гърне ще бъде за мене, а другото за батя! – зарадвал се малкият. А къде са гърнетата, тате?
– Едното гърне си ти, мойто момче, а другото – батьо ти! – усмихнал се чичо Пейчо.

prikazki.eu