Битови приказки

Двамата скъперници

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

Веднъж един скъперник от Куфа дочул, че в Басра живее друг, много по-изкусен в скъперничеството от него. Решил да иде при прославения сребролюбец с надежда да понаучи още нещичко от него.

Пристигнал в града и се представил на изкусния майстор като скромен начинаещ в Изкуството на Сребролюбието, изпълнен с желание да му стане ученик.
– Добре дошъл! – поздравил го скъперникът от Басра, – предлагам ти веднага да идем на пазара и да направим някои покупки.

Влезли първо при пекаря.
– Хубав ли е хлябът днес?
– Прекрасен, господарю – мек и пресен, топи се като масло.

– Обърни внимание, приятелю – рекъл учителят на ученика си, – той сравни маслото с хляб, значи то е по-добро от двете. И тъй като ядем съвсем малко масло, ще ни излезе по-евтино. Следователно ще е по-мъдро, пък и по-евтино, ако се задоволим с масло.
После отишли при млекаря и попитали дали му е добро маслото.
– Прекрасно, господарю! При това е свежо и ароматно като най-качествен зехтин – бил отговорът.

– Забеляза ли, приятелю – казал домакинът на госта си. – Излиза, че зехтинът се сравнява с най-доброто масло и следователно е за предпочитане.
После отишли при продавача на зехтин.
– Имаш ли добър зехтин?
– С най-високо качество, чист и бистър като изворна вода – бил отговорът на продавача.

– Обърни внимание и на това – „чист и бистър като изворна вода“. От това сравнение излиза, че водата е най-добра от всичко. За късмет аз имам у дома пълно ведро с вода и най-гостоприемно те каня да пийнем и да се позабавляваме.
И наистина, щом се върнали в дома на изкусния учител, нищо друго освен вода не им било поднесено – защото и двамата били научили, че водата е по-добра от най-добрия зехтин, зехтинът от масло, маслото от хляб.

– Слава на бога – казал си скъперникът от Куфа, – не бих напусто този дълъг път!

КРЕДИТ: „The two misers“, еврейска приказка; Fairy tales from all nations 1850 от Montalba, Anthony Reubens, Doyle, Richard, Publication date, Издател New York: Harper 1850; ПРЕВОД: от английски език Л.Петкова, ©prikazki.eu 2021; КОРИЦА: източен фолклорен мотив;

prikazki.eu