Вълшебни приказки

Двамата братя и Жар Птица

Препоръчва се за възраст над 5 год.
4мин
чете се за

Имало едно време двама братя, които живеели заедно в бащината си къща. Големият все слушал съвета на жена си и заради отровните ѝ думи започнал да се отчуждава от родния си брат.

Дошло лятото и наближило време да се сее просо. Малкият брат нямал семена и помолил брат си да му заеме, а той накарал жена си да му даде. Тя взела зърно, препекла го на огъня и после дала семената на малкия брат. Той нищо не разбрал и засял нивите си с тях. Но в зрънцата вече нямало живот и нищо не поникнало.

За късмет едно зрънце не било изпечено и на нивата покарал един едничък стрък. Малкият брат бил много работлив и по цял ден се грижел за растението, като го поливал и торил. И то пораснало до невиждани размери – станало високо като дърво. Изкласило и класът му като балдахин засенчил почти два декара земя. През есента класът узрял. Тогава малкият брат извадил брадвата си и отсякъл класа. Тъкмо паднал на земята и долетяла огромна Жар Птица, която отнесла класа. Малкият брат хукнал подире ѝ и стигнал чак до брега на морето. Тогава Жар Птица се обърнала към него и проговорила с човешки глас:
– Не ми причинявай зло! За какво ти е на тебе един единствен клас? На изток от морето има остров, отрупан със злато и сребро. Ще те заведа до там, ще вземеш колкото поискаш и ще забогатееш.

Малкият брат останал много доволен, качил се на гърба на птицата и тя му казала да си затвори очите. Въздухът засвистял край ушите му, все едно насреща духал ураган, а под тях се чувал ужасяващият грохот на морските вълните. Внезапно птицата кацнала и казала:
– Ето, вече пристигнахме!

Малкият брат отворил очи и се огледал – докъдето погледът му стигал и накъдето се обърнел, виждал само пищен блясък от всякакви жълти и бели неща. Той събрал около дузина от по-малките предмети и ги пъхнал в пазвата си.
– Взе ли колкото ти трябват? – попитала Жар Птица.
– Да, взех достатъчно – отвърнал той.
– Добре направи – казала птицата. – Скромността ще те предпази от беди.
После той пак възседнал птицата и тя го върнала обратно.

Когато малкият брат се прибрал у дома си, купил хубаво парче земя. Понеже бил усърден и трудолюбив, се замогнал и добре се справял в живота. Но големият му брат му започнал да завижда и веднъж го попитал с рязък глас:
– Откъде отмъкна всички тези пари?
И малкият брат му разказал цялата история. Големият брат се върнал у дома и на свой ред разказал всичко на жена си.
– Няма по-лесно от това – възкликнала тя. – Ей сега ще препека семена, но ще запазя едно зрънце сурово. Ще посееш нивата и ще видим какво ще стане.

Речено – сторено. Скоро изникнал един единствен стрък просо и когато дошло време да се жъне, отново дошла Жар Птица и го грабнала с клюна. Полудял от радост, големият брат хукнал подир нея и на брега на морето Жар Птица казала същото като преди и го завела на острова.

Там големият брат видял купищата злато и сребро как лъщят отвсякъде. Най-големите парчета били огромни като планини, имало по-малки като тухли, а най-дребните били с големина на пясъчни зрънца. Заслепили се очите му от алчност и само съжалявал, че не знаел как да мести планини. Навел се и започнал да събира колкото може повече.
Жар Птица му казала:
– Събра достатъчно. Ще се претовариш и няма да ти стигнат силите.
– Потърпи и ме почакай още малко – отвърнал големият брат. – Недей да бързаш толкова! Трябват ми още няколко парчета!

Но времето летяло. Жар Птица отново настояла да побърза:
– Само миг и слънцето ще се покаже – казала тя, – а тук то е толкова горещо, че хората не могат да издържат на пека и умират.
– Почакай ме минутка – пак помолил той.
Но в този миг огромен огнен диск изскочил над морето и се разнесла непосилна жега. Жар Птица полетяла над морето с широко разперени криле като ги удряла във водата, за да се охлажда от слънчевата горещина. Но големият брат не понесъл адската горещина и изгорял.

БЕЛЕЖКА: Приказката е разказана според старата китайска традиция. Китайците наричат митичното същество Жар Птица „Понг“. За богатствата на острова се казва, че били „всякакви жълти и бели неща“, защото малкият брат не знаел, че са от злато и сребро.

КРЕДИТ: Превод от английски език © prikazki.eu 2019 – из The Chinese Fairy Book, ed. by Dr. R. Wilhelm; Корица: Sanshu Zensetsuji, Kawase Hasui, 1937, експонат в Rijks Museum

prikazki.eu