Битови приказки

Дръзкият престъпник

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Веднъж великият император Акбар обявил пред царския съвет:
– Трябва да ми помогнете! Снощи някой се осмели да отскубне косъм от мустаците ми. Какво наказание заслужава?
Из тронната зала се разнесло смаяно мърморене.
– Да се набие с камшик – предложил главният съветник.
– Не, да се прогони от империята! – възкликнал ковчежникът.

Чули се най-разни предложения за какви ли не наказания. Насред целия шум Бирбал, прочутият царски съветник, мълчал.
– Бирбал, нямаш ли какво да кажеш? – попитал Акбар.
Джаха-пана, предлагам да дадем на престъпника бонбони.

В залата настъпила гробна тишина. При отговора на Бирбал всички замръзнали.
– Изумен съм, Бирбал. Как може да мислиш, че ще наградя някой, който е посмял да ми скубе мустаците? – попитал Акбар.
– Ваше Величество, единственият, който би се осмелил да докосне мустаците Ви е Вашият внук. Вярвам, че няма да имате нищо против да му дадат малко бонбони – отвърнал с усмивка Бирбал.

КРЕДИТ: „The daring culprit“, ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022;

prikazki.eu