Битови приказки

Добрият селянин

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Един селянин оседлал стария си кон и отишъл в града да купи сол. Купил той три чувала сол.

– Твоят кон повече от два чувала няма да може да носи – казал му търговецът. – Остави единия тука и ела утре да го вземеш.
– Право е – казал селянинът. – Моят кон е стар. Ще му натоваря само двата, а третия ще нося аз.

Така и направил: натоварил двата чувала на коня, а третия метнал на гърба си, а след това възседнал коня.

Конят взел да подгъва крака.

– Гледай ти неблагодарно животно! – завикал селянинът. – Не виждаш ли, че сам взех единия чувал на гърба си?

prikazki.eu