Битови приказки

Дави се – не дава

Препоръчва се за възраст над 5 год.
1мин
чете се за

Тръгнал Хитър Петър с приятели на път. Между тях бил и един голям скъперник. Като вървели, вървели, стигнали до дълбока река. Над реката било преметнато едно дебело дърво за мост. 3анизали се приятелите по дървото и полека-лека един по един преминавали на другия бряг.

Последен тръгнал по дървото скъперникът, но бил страхлив, подхлъзнал се и цамбурнал във водата. Потънал до гуша. Той не знаел да плува, изплашил се още повече и започнал да вика за помощ. Другарите му застанали на брега на реката, протягали ръце и викали:
– Подай си ръката!… Ще се удавиш! Дай си ръката!…

Но скъперникът към никого не протегнал ръка, защото бил научен само да взема, а да не дава. Той пляскал във водата и викaл:
– Олеле, майко! Удавих се!… Спасете ме!…
– Чакай, аз ще те спася! – обадил се Хитър Петър, клекнал на брега, протегнал тоягата и викнал силно към удавника:
– Хей, приятелю, нà, нà, вземи тоягата!
Скъперникът веднага с две ръце стиснал края на Петровата тояга, Петър го издърпал на брега, обърнал се към хората и рекъл:
– На скъперника змия да дадеш – и нея ще вземе!

prikazki.eu