Битови приказки

Брахминът и тримата измамнициприказка от Панчатантра

Препоръчва се за възраст над 5 год.
2мин
чете се за

В едно малко селце живял един брахмин, който предано служел на Агни – върховният бог на огъня. Един ден през сезона на мусоните, когато небето натежало от тъмни облаци, той намислил да направи жертвоприношение. Затова отишъл при един поклонник в близкото село и рекъл:
– Синко, в тези светли времена реших да направя дар на Бога. Моля те, продай ми една охранена коза.
Поклонникът приел и му избрал едно от най-хубавите си животни. Брахминът го преметнал на рамене, за да не се бави по пътя и поел към дома.

Докато крачел с козата, трима прегладнели измамници го видели и си казали:
– Ако измъкнем козата на оня брахмин, добре ще похапнем – и скроили хитър план как да докопат козата.

Първият хукнал по една кратка пътечка, изпреварил брахмина и скоро се изправил срещу него на пътя. Щом брахминът приближил, хитрецът възкликнал:
– Хей, брахмине, защо вършиш тази глупост? Как ти хрумна да помъкнеш куче на гърба си?
При тези думи брахминът се ядосал:
– Ти да не си сляп! Не различаваш ли коза от куче? Не виждаш ли, че нося жертвено животно?
Измамникът бил свършил вече своята работа и кротко отвърнал:
– Моля те, не се ядосвай. Каквото щеш, това носиш. Сбогом и лек път.

„Как ти хрумна да помъкнеш куче на гърба си?“

Малко по-нататък се появил вторият измамник и възкликнал възмутено:
– Хей, брахмине, как не те е срам? Срамота! Да мъкнеш това умряло теле!
Брахминът се ядосал:
– Ти сляп ли си? Не виждаш ли, че нося коза!
Вторият смирено отвърнал:
– Каквото имаш, това носиш, само, моля те, не се ядосвай!

„Не те ли е срам да мъкнеш това умряло теле!“

Брахминът продължил още малко и срещнал третия измамник.
– Хей, брахмине, не е редно да правиш така! Защо мъкнеш на раменете си това магаре? Свали го бързо, преди някой да те види!

Този път брахминът се замислил как така трима различни човека не могат да видят, че носи коза. Внезапно му хрумнало, че на раменете си сигурно носи зъл демон, който от време на време сменя вида си. При тази мисъл го обзел луд страх, захвърлил козата и хукнал ужасен към дома.

„Защо мъкнеш на раменете си това магаре?“

Планът на измамниците успял. Те грабнали козата и цялата я излапали.

Мъдрите казват:

Внимавай – повторената лъжа, започва да прилича на истина.

КРЕДИТ: The Brahmin and the Crooksr, William Crooke и W. H.D.Rouse, 1899; ПРЕВОД: Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022; ИЛЮСТРАЦИИ: неизв. автор;

prikazki.eu