Вълшебни приказки

Богатство, успех и любов

Препоръчва се за възраст над 9 год.
1мин
чете се за

Трима странници пристигнали в дома на едно семейство. Майката ги поканила да похапнат и отпочинат, но те отказали да влязат, докато не ги посрещне цялото семейство. Почакали всички отвън, докато синът на родителите се върне. Тогава съпругата отново ги поканила.

Странниците отказали още веднъж:
– Само един от нас може да влезе във вашия дом – отвърнали те. – Изберете кой от нас да поканите.
Първият пристъпил напред и се представил:
– Името ми е Богатство. Искате ли аз да съм гост във вашия дом?
После вторият направил крачка напред:
– Аз съм Успех. Може би мен ще поканите?
Накрая третият гост се представил:
– Моето име е Любов.

„Разказвач на приказки“ (1833), Horace Vernet (Франция, 1789-1863

Не било лесно кого да изберат. Дълго се чудели кой да е гостът. Съпругът искал да поканят Богатство. Жената настоявала да им гостува Успех. Но синът почувствал, че трябва да влезе Любов. Накрая родителите се съгласили да уважат желанието на сина си.
– Решихме, че в нашия дом трябва да влезе Любов – рекли на тримата.

Любовта влязла в дома им, а след нея Успех и Богатство.
– Какво? Нали казахте, че само един от вас може да влезе! – възкликнали хората.
– Ако бяхте поканили Богатство или Успех, всички щяхме да си тръгнем – отвърнали тримата, – но където влезе Любов, Успех и Богатсво я следват.

КРЕДИТ: Тази приказка от Катар е преразказана от Л.Петкова – ©prikazki.eu 2022 по „Wealth, success, and love“, Folktales from the Arabian Peninsula, Nadia Jameel Taibah & Margaret Read MacDonald, 2016, Libraries Unlimited

prikazki.eu