Стихове & Песни

Балканът

Препоръчва се за възраст над 9 год.

По хълми високи
мъгли се влекат,
низ дебри дълбоки
потоци текат.
Дъбове в присое
обилно растат,
букаци в усое
долини красят.
Тук мечка се лута,
татък вълк вий,
припка там кошута
и елен се крий.
По каменни вали
соколи летят,
орлите на скали
гнезда си вият.
И страшен, и дивен
гордий е Балкан,
а нашият Сливен
в полите му сврян.

prikazki.eu