Баба Марта и децата

Препоръчва се за възраст над 5 год.

Децата:
Бабо Марто, бабо Марто,
добре дошла, мила,
добре дошла и кажи ни,
що си наумила.

Що ни носиш ти след тая
тъй дълга раздяла?
Изпреде ли, изтъка ли
ланската къделя?

Баба Марта:
Добър ден ви, добър ден ви,
о, дечица мили,
Подаръци вий чакайте
от син ми Априлий.

Той ще пристигне като момък,
който ще се жени;
той ще ви носи цветя, песни
и гори зелени.

Децата:
Нима, бабо Марто,
ти за нас се не сети?

Баба Марта:
Ех, почакайте, дечица,
и недейте бърза –
и за вас ще баба Марта
бохчата развърза…

Ето редом застанете,
дайте си ръчици,
на всякое ще завържа
тънки мартеници.

На всяко момиче
по едно кокиче,
на всяко момченце
свирчица върбова,
гласовита нова.

КРЕДИТ: „Баба Марта и децато“, Елинъ Пелинъ – в.„Врабче“, бр. 5 (1938 – 1939 г.), издава „Хемусъ“; РЕДАКЦИЯ: ©prikazki.eu 2023;

prikazki.eu