Стихове & Песни

3аю на война

Препоръчва се за възраст над 3 год.

З Баю
из друм бяга,
гърло дере,
войска бере.
Кумчо Вълчо
командува,
Баба Меца
сеир струва.
Таралежко
байрак вее,
Кума Лиса
песни пее.
3аю Баю –
главатаря,
той на Лиса
проговаря:
– Мари Лисо
хитроумна,
песнопойко
сладкодумна,
не постъпвай
ахмашката,
прибери си
опашката,
да не сбира
трънаците,
да не плаши
юнаците!

prikazki.eu