Искам да знам

Смешки по математикаМеждучасие по Mатематика

Препоръчва се за възраст над 9 год.

В часа по математика учителят пита:
– Десет човека за осем часа окосили цялата трева на една ливада. За колко време тридесет човека ще окосят същата ливада?
– Господине, щом цялата трева вече са я окосили десетте човека, то за тридесетте не е останало нищо за косене! – отговаря Иванчо.

Учителка: Ако разрежа един картоф на две части, всяка половина на още две части и всяка четвъртина на още две части какво ще получа?
– Картофена салата, госпожо. – отговаря веднага Марийка.

– Защо винаги баща ти решава задачите?
– Ами какво да направя, като мама все е заета?!

Учител: Ти сам ли реши тази задача?
Ученик: А не…. с помощ от две неизвестни.

prikazki.eu