Искам да знам

Любопитни случки от живота на математицитеМеждучасие по Mатематика

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Наследник

На изпит по математика в Петербургския университет се явил студентът Ойлер – далечен потомък на прочутия математик, физик и астроном Леонард Ойлер (1707 – 1789). Професорът предложил на студента да изтегли билет с въпроси, ала се оказало, че студентът не знае абсолютно нищо. Тогава професорът подал протокола на младежа, в който се вписват оценките от изпита с думите:

– Господин Ойлер, моля напишете си тук „слаб 2“ сам. Аз просто нямам сили да напиша двойка срещу името на човек с толкова знаменита фамилия.

И за царете пътят е същия

Евклид (III век пр.н.е.) – великият математик от древността бил извикан от Птолемей I, царят на Александрия, който се интересувал от геометрия.

– Има ли някакъв по-лесен път да овладея геометрията? – попитал царят.
– Съжалявам господарю, но в геометрията дори и царете вървят по същия път като всички останали.

Алиса и кралицата

Луис Карол (1832-1898) е авторът на знаменитата „Алиса в страната на чудесата“. Прочитайки книгата, английската кралица заповядала да ѝ бъдат донесени всички други произведения на този автор.

Останала изумена, когато видяла, че страниците на другите книги, били изпълнени с непонятни формули и теореми. Кралицата не знаела, че Луис Карол е известен математик и професор в Оксфордския университет, а Алиса била съчинена като коледен подарък за децата на негови приятели и по-късно издадена.

Илюстрация на John Tenniel (1820 – 1914)
prikazki.eu