Стихове & Песни

МолитваСтихотворения за малки деца

Препоръчва се за възраст над 5 год.

ДЯДО ГОСПОДИ, прости ме,
моля ти се от душа,
с ум и разум надари ме,
да не мога да греша!

Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща,
всичко видиш от небето:
зло до мен недей праща!

Дай на мама, дай на тате
здраве, сила и живот,
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ!

prikazki.eu