Стихове & Песни

ЗимаСтихотворения за деца

Препоръчва се за възраст над 3 год.

по Робърт Л.Стивънсън

Късно слънцето изгрява,
рано то залязва в мрак.
Малко през деня посвети –
и за сън си ляга пак.

И преди да се разсъмне,
още в тъмно ставам аз;
бързо дрехите нахлувам,
че наоколо е мраз.

И до печката присядам,
стоплям своите крака,
а след туй навън се спущам
със шейната през снега.

Но навън излизам само
със кожухче и калпак:
сипе вятърът в лицето
сякаш лют пипер – не сняг…

И навред снегът пред мене –
като сребърна трева.
Езерото – заледено,
като млинче във тава.

prikazki.eu