Стихове & Песни

Патарак и РибокСтихотворения за деца

Препоръчва се за възраст над 3 год.

НА РАЗХОДКА из реката
тръгна байно Патарак,
весело с крила запляска
и закряска: – Квак-квак-квак.

А отдолу из водата,
там в съседний вир дълбок,
важно-важно и надменно
гледа господин Рибок.

– Здрасти – каза Патаракът, –
ех, но скрит под таз вода,
ти не знаеш що е въздух,
слънце, радост, свобода!

О, ела при мене горе,
с мене тук заплувай ти,
над водата ти заплувай
и приятел ми бъди.

Господин Рибок изплува
над водата в тоя миг,
глътна въздух – но му стана
зле и той нададе вик:

– Не, не мога тъй да плувам,
въздухът не е за мен;
най-добре е да си бъда
там, където съм роден…

Свят му се зави, назад се
килна господин Рибок
и отново се цамбурна
пак във своя вир дълбок.

А зад него Патаракът
се закиска: – Квак-квак-квак!
Нищо не разбираш, байно…
Гледай ти, какъв глупак!

prikazki.eu