Стихове & Песни

Наша МацаСтихотворения за деца

Препоръчва се за възраст над 3 год.

– Мацо, мацо, де така
ходиш с четири крака?
– Ходя, ходя в тъмнината,
диря мишки за храна.
Гледам мишенце да хвана –
гладни рожби да нахраня.
– Мацо, мацо, зла си ти!
– Не, аз мишките не жаля,
че те гризкат кашкавала
и луканките, и хляба….
затуй котка вкъщи трябва!

prikazki.eu