Стихове & Песни

На махалата коткитеСтихотворения за деца

Препоръчва се за възраст над 3 год.

СЪБРАЛИ СЕ КОТАЦИТЕ
писаните и маците
      от цялата махла“
      мяу… мя…!
Днес има пуйка печена,
на мръвчици насечена –
      крак, шийка и крила…

И сладък дъх подушили,
гърлата си отпушили,
      събират се отвред –
      и през плет,
      и през врата
катерят се, провират се
и гладни – гладно взират се
      с разтворени уста.

Но ако пусна кучето,
ще ги научи то
      тогаз –
      и ще се разбере
      добре,
че нашта пуйка печена,
на мръвчици насечена,
е само зарад нас.

prikazki.eu