Стихове & Песни

ГотвачкаСтихотворения за деца

Препоръчва се за възраст над 3 год.

по Паула Демел

МАРА-МАРИЯ иска да готви
– няма тиган.
Взе черната плоча на брат си Иван
– ето тиган!

Мара-Мария иска да готви
– няма кокошка!
Взе старата шапка на бате си Гошка
– ето кокошка!

Ето завчас обед за вас.
Заповядайте, моля!

prikazki.eu