Стихове & Песни

Борко и БърборкаСтихотворения за деца

Препоръчва се за възраст над 3 год.

по Рихард Демел

– Борко, дай оназ лопата.
– Мамичко, защо?
– Да разровим тук земята.
– Мамичко, защо?

– Тук ще посадим череша.
– Мамичко, защо?
– После ще ядеш череши.
– Мамичко, защо?

– Туй дръвче череши дава.
– Мамичко, защо?
– Их – пък… Как да ти разправя?
Всеки знай защо.

Иде малката Бърборка.
– Мамичко, нали
по съм умна аз от Борка,
мамичко, кажи!

Мамичко, нали е Борко
глупав кат теле?
Аз броя до двайсет вече
и знам а, бе ве!

– Их, таз малката Бърборка.
Бър-бър… няма край.
Остави на мира Борка!
Все тя много знай

След неделя ще пристигне
чичо ви Васил
и на вас какво ли, мислиш,
той би подарил?

Заключалки за устата.

prikazki.eu