Искам да знам

Весели случкиМеждучасие по Литература

Препоръчва се за възраст над 9 год.

ДИОНИСИЙ I (404 – 320 г. пр.н.е.) владетелят на древна Сиракуза (днешния град Сиракуза, о-в Сицилия) бил доста слаб поет. Владетелят дочул, че великият поет Филоксен критикува стиховете му. Разгневил се и за наказание наредил Филоксен да работи в каменоломните.
Минало известно време и тиранът наредил да доведат Филоксен в двореца, за да чуе най-новите стихове на велможата. Великият поет послушал малко, после станал и тръгнал към вратата на залата.
– Къде тръгна? – попитал изуменият владетел, а поетът отговорил.
– Връщам се в каменоломната.

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ (356 – 322 г. пр.н.е.) посетил философа Диоген и изпаднал във възторг от разговора си с мъдреца. Изпълнен с благодарност възкликнал:
– Поискай от мен каквото и да е!
– Дръпни се настрани, – помолил Диоген владетеля на половината свят, – че ми затъмняваш Слънцето.

Картина на Lionel Royer – Версинжеторикс сваля ръце пред Юлий Цезар

НЕУМЕЛ И НЕПОДГОТВЕН ОРАТОР изнасял реч пред Юлий Цезар (100 – 44 г. пр.н.е). Великият владетел, пълководец и писател послушал малко и прекъснал речта с думите:
– Ако мислиш, че това е реч, трябва да знаеш, че това е пеене. Но ако мислиш, че това е пеене, то знай: беше отвратително.

ИЗВЕСТНИЯТ ПОЛИТИК И ПУБЛИЦИСТ Бенжамен Констан (1707 – 1830) като дете бил слаб и мързелив ученик. Веднъж учителят му предложил да си измислят таен език, който разбират само те двамата.

Малкият Бенжамен с радост се съгласил. Отначало научил азбуката, после думи, които всеки ден ставали все повече и повече, после граматически правила… Така за кратко време малкото момче блестящо овладял новия език, мислейки си, че е измислен. Останал изумен, когато разбрал, че всъщност е научил гръцки език.

prikazki.eu