Искам да знам

АнекдотиМеждучасие по Литература

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Учител дал за домашно на учениците да напишат по 2 изречения, всяко от които съдържа по 5 глагола.
– Е, какво написа – обърнала се госпожата към Иванчо.
Момчето става и с бодър глас чете:
– Мама готви, чисти, пере, пазарува и глади. Татко яде, пие, пуши, чете и спи.

– Деца, напишете съчинение за най-забавното ви приключение през ваканцията.
Един от учениците написал: „През ваканцията ми се случи толкова забавно приключение, че нямам думи да го опиша.“

Учител: – Не мога да повярвам как един човек може да допусне толкова много грешки в едно съчинение.
Ученикът: – Изобщо не е един! Баба ми помагаше.

– Аз имам 10 грешки в съчинението, а ти?
– Аз само една – че преписвах от теб!

– Не мога да разбера защо трябва да уча английски.
– Половината свят говори този език!
– Е, тогава не са ли достатъчно.

– Ти чу ли, че в съня си може да научиш чужд език.
– Да, вече пети урок по английски проспивам – никакъв ефект!

Милко: – Господин учителю, може ли да бъде наказн човек за нещо, което не е извършил?
Учител: – О, разбира се че не. И ако някой път се случи противното, това ще бъда най-голямата неправда.
Милко: – Е, сега съм вече спокоен! Преди си мислех дали няма да ме накажете, като не съм си написал домашното.

Когато Чочко за пръв път отишъл на училище и се върнал вкъщи, баща му го попитал:
– Е, Чочо, какво научи в училището?
– Нищо, тате, – отговорил той, – защото учителят сам нищо не знае, а постоянно нас, децата, пита…

prikazki.eu