Искам да знам

Любопитна ГеографияМеждучасие по География

Препоръчва се за възраст над 9 год.

Фарът на Пасифика

ЕДИН ОТ ВУЛКАНИТЕ с най-любопитно поведение е вулканът Ицалко, Централна Америка. Той е с височина почти 3000м и се издига над крайбрежието на Салвадор. На всеки 8 минути се чува подземен грохот. Над кратера се появява дим, който се превръща в огнен стълб с височина цели 300м.

Тези изригвания продължават с непроменена честота вече 200 години. Моряците от целия свят познават поведението на вулкана. В тъмните тропически нощи вулканът служи като естествен морски фар, защото светлината от кипящаат лава се вижда от стотици километри и осветява предпазва мореплавателите от опасните скалисти брегове.

Необикновени дъждове

ДЪЖД ОТ РИБИ! Или дъжд от… жаби. Да, всеки би казал, че такива дъждове няма. Но жителите на Дания, Норвегия и Шотландия въобще не биха се учудили.

През 1940 година някъде в Русия от небето се изсипал дъжд от пясък и старинни медни монети. Има дори цветни дъждове: червени като кръв или пък бели като мляко.

Учените разгадали тази загадка. В природата понякога възниква силен вятър, наречен смерч. Той издига в облаците леки предмети и ги отдалечава на десетки километри. После издигнатите предмети падат от небето върху главите на изумените жители. Цветните дъждове се дължат на издигнати в небето минерални прашинки, които в облака се разтварят във водните пари и оцветяват дъжда.

Реката, която получила смъртна присъда

МОЖЕ ЛЕ ДА СЕ ОСЪДИ на смърт река? Всеки би казал: „Не, това е съвсем безсмислено“. И въпреки това историята познава такъв случай. Това се случило на река Дияла, в територията на днешен Иран. Реката била унищожена от персийския цар Кир Велики (558-529 г. пр.н.е.).

Един ден царят плувал в реката и пред очите му водите ѝ погълнали любимия му свещен бял кон. Разгневеният Кир наредил да се построят 360 канала, които да отведат водите на река Диале. Реката изчезнала за цели 1000 години. Но с времето пясъците на пустинята погълнали каналите и сега реката пак тече в старото си корито.

ПЪТЕШЕСТВАЙКИ през Мексико, именитият немски изследовател Александър фон Хумболт (1769 – 1859) безспир разпитвал за всичко, което му попадне пред очите. Един от неговите спътници възкликнал:
– Казват, че сте велик учен, а не спирате да питате за всичко наоколо. Защо?
– Именно заради това, – спокойно отговорил учения.

prikazki.eu