Стихове & Песни

ВятърИзворче

Буйни ветре,
спри, не вей,
тучни ниви
не люлей!
Тъй, полека,
престани,
класовете не рони:
класовете
златен плод
дар за мъки
и за пот.
Буйни ветре,
престани,
класовете не рони!

Всичкитворби