Стихове & Песни

СнягИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Тихо леко от небето
сняг се сипе по полето.

Ситно ситни, ах не спирай,
нивето ми вред покривай.

Кръстом ниви са орани,
с златно семе са насяни,

златно семе загария,
с пот и тежка неволия.

Студ и вятър – всичко зъзне,
златно семе ще измръзне.

Ситно ситни, ах не спирай,
нивето ми вред покривай!

prikazki.eu