Стихове & Песни

Пред пролетИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Бял презморко,
вей ми, вей!
Ясно слънце,
грей ми, грей!
Снеговете
очисти
вред из полски
широти.
Тучна нива
нека зрей!
Ясно слънце,
грей ми, грей!

prikazki.eu