Стихове & Песни

ПоточеИзворче

Пенесто поточе
мята се игриво,
скача, пей, клокочи,
бърза като живо.
Край брега върбите
в него се оглеждат,
тамо над струите
тихичко нареждат.
Славей във листата
кръшен глас извива –
пени се водата,
бърза като жива.

Всичкитворби