Стихове & Песни

Минзухарко браткоИзворче

Препоръчва се за възраст над 3 год.

Минзухарко братко,
имаш ли си татко,
тебе да обича?
Как се той нарича?

– Имах… ех, почина
скоро – таз година.
Сечко се зовеше
много лошав беше.

– Минзухарко братко,
като нямаш татко,
имаш ли пък майка,
за теб да се вайка?

– Мащеха ми й майка,
тя за мен не вайка,
нито ме обича –
Марта се нарича.

– Минзухарко братко,
като нямаш татко,
като нямаш майка,
за теб да се вайка,
имаш ли сестриче,
тебе да обича?

– Бялото кокиче
е на мен сестриче,
с него ние двама
сме без татко, мама.

Две деца сиротни,
още безимотни;
с него си дружиме,
с него се тешиме.

prikazki.eu